เอโนะชิม่า-โยโกฮาม่า

เอโนะชิม่า

Enoshima Katase-gawa River ซึ่งไหลไปยัง Sagami Bay Enoshima ไม่ไกลจากคามาคุระมากนัก ถ้าไปเที่ยวแถวคามาคุระ ก็สามารถแวะไปศาลเจ้าที่เอะโนชิมะได้

โยโกฮาม่า

เมืองโยโกฮาม่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 รองจากโตเกียว และโอซาก้า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียวคาบเกี่ยวระหว่างอ่าวโตเกียวและอ่าวสากามิ เมืองโยโกฮาม่เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น รองจากเมืองโตเกียว เมืองโยโกฮาม่าในสมัยก่อนเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนักจนเมื่อสมัยกษัตริย์โชกุนรุ่นสุดท้าย ในตอนนั้นอยู่ราวรัชกาลที่ 5 ของไทย ประเทศญี่ปุ่นได้ถูกปิดล้อมด้วยเรือรบที่อ่าวโยโกฮาม่า เพื่อเป็นการบีบให้ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศ

ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นท้าให้ในปัจจุบัน เมืองโยโกฮาม่า กลายเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีการติดต่อค้าขาย รับส่งสินค้าอย่างมากมาย และนอกจากนี้เมืองโยโกฮาม่า ยังเป็นที่ตั้งที่มีการแข่งขันดาบซามุไรชิงแชมป์ของประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันดาบซามุไรครั้งนี้ จะเป็นการแข่งขันที่มีการต่อสู้กันจริงๆ แต่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นดาบจ้าลองส้าหรับการกีฬา เรียก “กีฬาดาบซามุไร” นี้ว่า สปอร์ตจัมบาระ “SportsChanbara”ซึ่งมีคนญี่ปุ่นมากมายมาดูกัน