เส้นทางทานตะวัน ไร่องุ่น

กรุงเทพ-สระบุรี-ลพบุรี

แหล่งท่องเที่ยวไม่ไกลกรุงเทพฯ มีทั้งธรรมชาติป่าเขา น้ำตก แหล่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ เดินทางสะดวก เที่ยวได้ทุกฤดูกาล

 • วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร มีรอยพระพุทธบาท วิหารหลวงเปิดให้ชมช่วงงานนมัสการพระพุทธบาท ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ และ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 จนถึงแรม 1 ค่ำ งานตักบาตรดอกไม้จัดในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฎาคม)
 • ทุ่งทานตะวัน อยู่ระหว่างรอยต่อของสระบุรีกับลพบุรี โดยเฉพาะตามเส้นทางพัฒนานิคม-วังม่วง เหลืองโดดเด่นตลอดเส้นทางทีเดียว แนะนำให้เที่ยวในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีทั้งหมดเจ็ดชั้น มีกิจกรรมทั้งล่องแก่งเรือยาง เรือคายัก ขับรถ ATV
 • อุโมงค์ต้นไม้ อยู่ในเส้นทาง 2089 มวกเหล็ก-วังม่วง กิโลเมตรที่ 24-25 ยาวประมาณ 200 เมตร เกิดจากต้นกระถินใหญ่ สองข้างถนนโน้มกิ่งเข้าหากัน
 • ไร่องุ่น ในเขตอำเภอมวกเหล็ก มีตลอดเส้นทาง 2089
 • วัดพระพุทธฉาย มีรอยพระพุทธรูปบนแผ่นหินอยู่บนชะง่อนผา มองเห็นเด่นชัด มีภาพเขียนลายเส้นยุคก่้อนประวัติศาสตร์
 • พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างด้วยสถาปัตย์กรรมไทย-ยูโรป ภายในมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เปิดวัน พุธ-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. ส่วนโบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-17.00 น. เสียค่าเข้าชม
 • พระปรางค์สามยอด เป็นศิลปะเขมรแบบบายน ตกแต่งลวดลายปูนปั้นสวยงามมี 3 องค์ และเป็นที่ชุมนุมของลิง เปิดวันพูธ-อาทิตย์ เวลา 7.00-17.00 น. เสียค่าเข้าชม
 • ศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี หากเดินขึ้นไปสักการะต้องระมัดระวังลิงสักหน่อย
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เปิดเวลา 7.00-17.00 น. เว้นวันจันทร์-อังคาร ซื้อบัตร รวมสามารถชมโบราณสถานอื่นได้ คือบ้านหลวงวิชาเยนทร์ พระปรางค์สามยอด พระที่นั่งไกรสรสีหราช และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 • หมู่บ้านทำดินสอพอง แหล่งผลิตดินสอพองชั้นดีของลพบุรี และมีไข่เค็มดินสอพองขาย
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงที่มีรถไฟวิ่ง