เที่ยวญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ “ฮิโนกิโฮม”

“ฮิโนกิโฮม” สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์ญี่ปุ่น
Hinoki
ฮิโนกิโฮม (Hinogi home) แหล่งท่องเที่ยวสไตล์ญี่ปุ่น ที่บ้านศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนพื้นที่ 83 ไร่ ซึ่งมีการจำลองทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแบบญี่ปุ่น ที่อาคารแต่ละหลังใช้แบบบ้านของประเทศญี่ปุ่นโบราณ ใช้ไม้สนในการก่อสร้าง และเป็นที่ท่องเที่ยวที่พบทั้งบรรยากาศที่สบาย และสัมผัสกลิ่นหอมของไม้สนฮิโนกิ และเป็นแหล่งผลิตที่นอนเพื่อสุขภาพที่ใช้ผลผลิตจากไม้สนฮิโนกิ มีทั้งหมอน ที่นอน เครื่องสำอาง สบู่ ที่ผลิตจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โดยทาง นายอนิรุต จึงสุดประเสริฐ ประธานบริหารบริษัท ฮิโนกิแลนด์ กล่าวว่า สำหรับเปิดแหล่งท่องเที่ยว ฮิโนกิโฮมท์ (Hinogi home) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอไชยปราการจำนวน 1,200 ครัวเรือน ที่ได้ช่วยงานผลิตวัสดุเครื่องนอน หมอน เครื่องสำอาง กาแฟ ที่ใช้จัดจ้างคนในพื้นที่เหล่านี้ ได้มีรายได้และมีงานทำ และยังเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผลทางการเกษตรทั้งพืชสวนพืชไร่ ของตนเอง ที่จะนำมาจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนมีที่จำหน่ายผลผลิตของตนเอง ทั้งนี้ในส่วนของการก่อสร้างนั้น ใช้งบประมาณทั้งหมดร่วมกว่า 200 ล้านบาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายรูปสวยงามอีกแห่งหนึ่งด้วย
การเดินทาง 🚘
รถยนต์ส่วนตัว : มุ่งหน้าจากเชียงใหม่มา อ.ไชยปราการ ด้วยเส้นทาง 107 ผ่านด่านตรวจผาหงษ์ (ไชยปราการ)ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ติดถนนทางด้านขวามือ
รถประจำทาง : ขึ้นรถบัส(สีส้ม)​ เชียงใหม่ -​ ท่าตอน จากสถานีขนส่งช้างเผือก แจ้งลงที่ ฮิโนกิแลนด์