ศาลเจ้านาจา (ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ)

 ศาลเจ้านาจา (ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ) ศาลเจ้าจีนในชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองบางแสน แวะเที่ยวชมความสวยงามของ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ (Wihan Thep Sathit Phra Kitti Chaloem 0r Nacha Sa Thai Chue Shrine) เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์อย่างสวยงามใหญ่โต ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมากว่า 10 ปีแล้ว สวยงามอลังการมาก ประดับประดาด้วยสีสันลวดลายมังกร ทั้งสีทอง สีแดง สีเขียว

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

ศาลเจ้านาจา หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ หรือ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ซึ่งประทานนามโดยสมเด็จพระสังฆราชอันมีความหมายว่า เป็นที่สถิตของเทพเจ้าทั้งหลาย มีความงดงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน บริเวณศาลยังมีสระบัว อาคารปฏิบัติธรรม และเสาฟ้าดิน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้บูชาอยู่เนืองแน่นทุกวัน เนื่องจากศาลนาจาอยู่ใกล้กับบางแสนและอ่างศิลา เดิมศาลนาจาแห่งนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ กราบบูชาเทพเจ้านาจา หนึ่งในเทพเจ้าของจีนที่ชาวจีนรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนให้การเคารพนับถือ ต่อมามูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ได้สร้างขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

ภายในอาคารหลักของศาลนาจาแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่

วิหารชั้น 1
เป็นที่ประดิษฐานของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ซึ่งทรงปณิธานคล้ายคลึงกับพระแม่ กวนอิมแต่ผิดไปจากพระแม่กวนอิม คือ พระองค์จะต้องโปรดเวยไนยสัตว์ที่อยู่ในนรกให้หมดฉะนั้นในงานศพจึงบูชาท่านก็เลยการเป็นพิธีไปส่วนพิธีมงคลนิยมบูชาพระแม่กวนอิม กระทั่งเกิดคำว่า “ตี๋จั๋งโปรดคนตาย พระแม่กวนอิมโปรดคนเป็น”

วิหารชั้น 2
เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ปางที่จำลองมาจากมณฑลเสฉวนจากประเทศจีน เป็นศาลเจ้าแรกขององค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ซึ่งท่านแม่ขององค์เทพเจ้าหน่าจาเป็นผู้สร้างให้ นอกจากนั้นยังมีรูปเหมือนองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อปางประสูติปางปราบมารนั่งบัลลัง รูปแกะสลักมหาโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวหรือ(พระอวโลกิเตศวร ) จากประเทศพม่า องค์เต๋าเล่าหง่วงกุง( พระมารดาแห่งดวงดาว ) องค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้วองค์หนึ่งออเนี่ยเนี้ยองค์เทียงโหงวเซี้ยบ้อ องค์อุ่ยท้อผ่อสัก และ องค์เทพเจ้ากวนอู ประดิษฐานอยู่

วิหารชั้น 3
เป็นที่ประดิษฐานขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ พระแม่ธรณีองค์ฮั่วท้อเซียนซือองค์ไท้อิกกิวโค่วกิ่วหลั่งเทียงจุง องค์ไท้เสียงเหล่ากุง องค์ไท้แป๊ะกิมแซ พระอวโลกิเตศวร

วิหารชั้น 4
เป็นชั้นที่สูงสุดเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์ประธานหรือองค์พระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า องค์พุทธเจ้าอีก 5 พระองค์ องค์สมเด็จพระอนุตรธรรมมารดาองค์ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดแก่จักรวาลทั้งปวง เป็นผู้ให้กำเนิดสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ พระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์พ ระมันชุศรีโพธิสัตว์ สมเด็จพุทธมารดาแดนสระทิพย์ และองค์กวงกึงเล่าโจ้ สมเด็จพระพุทธมารดาแห่งดวงดาว รวมถึงเป็นที่ประดิษฐานซำป้อ หรือซาเสี่ยฮุก (องค์พระอมิตาพระพุทธเจ้า องค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม และพระสถาปราบโพธิสัตว์) ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือกันเป็นจำนวนมาก

ที่มา : http://www.zthailand.com