วัดไทรหกต้น (วัดลิ่วหรงซื่อ) เมืองกวางเจา


อาคารหลักของวัดไทรหกต้น

           วัดไทรหกต้น หรือวัดลิ่วหรงซื่อ เป็นวัดโบราณที่มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี ภายในวัดมีจุดที่มีชื่อเสียงอย่าง “เจดีย์ดอกบัว” (Flower Pagoda) เจดีย์ 9 ชั้นที่ถือเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณที่มีความสูงมากที่สุดในเมืองกวางเจา ตั้งอยู่ที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน

ประวัติความเป็นมาของวัดไทรหกต้น

วัดไทรหกต้น หรือวัดลิ่วหรงซื่อถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 537 หรือในยุคราชวงศ์ถัง ตัววัดเดิมได้พังทลายลงตามกาลเวลาและถูกสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง และถูกเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆ โดยชื่อวัดในปัจจุบันนั้นมีที่มาจากนักกวีชื่อดังในสมัยราชวงศ์ซ่ง นามว่า Su Dongpo ได้เดินทางมาเยือนที่วัดแห่งนี้ และเจ้าอาวาสของวัดในขณะนั้นก็ได้เชื้อเชิญให้กวีผู้นี้ตั้งชื่อให้กับวัด เมื่อเขาได้มองเห็นต้นไทรหกต้นที่อยู่ในวัด จึงได้เขียนตัวอักษรจีนสองตัวด้วยพู่กันว่า “ลิ่วหรง” ซึ่งมีความหมายว่าต้นไทรหกต้น และได้ถูกนำมาใช้เป็นชื่อวัดมาจนถึงปัจจุบัน


ความสวยงามของอาคารต่างๆภายในบริเวณวัดไทรหกต้น

การเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองกวางเจา

– รถไฟใต้ดิน จากสถานีรถไฟใต้ดิน Airport South ที่สนามบินกวางเจา มีรถไฟใต้ดินสาย 3 (สีส้ม) วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองอย่างสะดวกสบาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารจากสนามบินมายังตัวเมืองราคาประมาณ 7 หยวน

– รถบัส จากสนามบินกวางเจา มีรถ Airport Shuttle Bus สาย 1-5 วิ่งเข้าสู่ตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-60 นาที ค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 17-25 หยวน ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง

– รถแท็กซี่ การโดยสารรถแท็กซี่จากสนามบินกวางเจาเข้าสู่ตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-60 นาที และมีค่าโดยสารประมาณ 120 หยวน โดยรถแท็กซี่ในเมืองกวางเจามีราคามิเตอร์เริ่มต้นที่ 10 หยวน ต่อ 2.5 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้นครั้งละ 2.6 หยวนต่อ 1 กิโลเมตรถัดไป

การเดินทางไปยังวัดไทรหกต้น

– รถไฟใต้ดิน จากตัวเมืองกวางเจา ขึ้นรถไฟใต้ดินสาย 1 (สีเหลือง) หรือสาย 2 (สีน้ำเงิน) ไปลงที่สถานี Gongyuanqian ออกทางออก B และเดินต่ออีกประมาณ 700 เมตร ค่ารถไฟใต้ดินในเมืองกวางเจามีราคาเริ่มต้นที่ 2 หยวน และเพิ่มขึ้น 1 หยวนทุกๆ 6 กิโลเมตร

– รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ในเมืองกวางเจามีราคามิเตอร์เริ่มต้นที่ 10 หยวน ต่อ 2.5 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้นครั้งละ 2.6 หยวนต่อ 1 กิโลเมตรถัดไป และเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับคนขับรถ นักท่องเที่ยวควรเตรียมชื่อสถานที่ปลายทางที่เป็นภาษาจีน รวมถึงแผนที่คร่าวๆของจุดหมายที่ต้องการเดินทางติดตัวไว้

เวลาในการเปิดปิดทำการ

วัดไทรหกต้น (วัดลิ่วหรงซื่อ) เปิดทำการตั้งแต่ 09.00 – 17.20 น.


รูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัด

การซื้อบัตรเข้าชม

วัดไทรหกต้น (วัดลิ่วหรงซื่อ) มีค่าเข้าชมวัด 5 หยวน และค่าเข้าชมตัวเจดีย์ 10 หยวน


รูปเคารพเทพเจ้าในความเชื่อของจีนภายในตัววัด

จุดท่องเที่ยวที่หน้าสนใจภายในวัดไทรหกต้น


เจดีย์ดอกบัวซึ่งเป็นเจดีย์ 9 ชั้นสไตล์จีนโบราณ

             – เจดีย์ดอกบัว เป็นเจดีย์ 9 ชั้นสไตล์จีนโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1097 ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ นอกจากนี้ ตัวเจดีย์ยังมีความสูงถึง 57.6 เมตร จึงถือเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณที่มีความสูงที่สุดในเมืองกวางเจามาจนถึงปัจจุบัน

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ภายในตัวอาคารหลัก

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนวัดไทรหกต้น (วัดลิ่วหรงซื่อ) ได้ตลอดทั้งปี

 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่สันทัดภาษาจีน ควรเตรียมหนังสือรวมคำศัพท์, รวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาจีน หรือใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษาอาทิ Google Translate ไว้เผื่อด้วย เพราะแม้หลายป้ายในบริเวณภูเขาอู่ไถซาน หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่โด่งดังและโรงแรมใหญ่อื่นๆจะมีป้ายภาษาอังกฤษ แต่สถานที่อื่นๆ อาทิ ร้ายอาหารหรือป้ายรถเมลล์บางแห่ง ยังคงมีแต่ป้ายภาษาจีนเท่านั้น


พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวจีน

                   นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว วัดไทรหกต้น (วัดลิ่วหรงซื่อ) สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมวัด 5 หยวน ค่าเข้าชมตัวเจดีย์ 10 หยวน

                        เวลาเปิด-ปิด : 09.00 – 17.20 น.

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองกวางเจา ประเทศจีน

                        โทรศัพท์ : (+86)20-8339-2843

มาทำธุรกิจกันที่งานกวางเจาแฟร์แล้วก็อย่าลืมมาทำบุญกันที่วัดลิ่วหรงซื่อกันนะคะ เพื่อส่งเสริมการงานธุรกิจให้รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

บทความ+รูปภาพจาก palanla