วัดบองเชอองซา

วัดบองเชอองซา (Bongjeongsa Temple) ในอันดอง, เกียงซังบุค-โดสร้างขึ้นโดยท่านเนือง-อิน (Neung-in) ผู้น่าเลื่อมใสในปี 672 ช่วงยุคอาณาจักรซิลลา โดยที่เป็นสิ่งก่อสร้างด้วยไม้ที่เก่าที่สุดในเกาหลี หอเจืองนักชอน (Geungnakjeon Hall) ของวัด (หอสวรรค์) ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณเฉพาะของเกาหลีไว้ได้ ผนังด้านในเพดานและเสาตกแต่งด้วยดันชอง (dancheong) – รูปแบบการลงสีสันบนไม้ วัดบองเชอองซายังมีคุณลักษณะเด่นมากมายรวมถึงหอหลัก ซึ่งเป็นสมบัติชาติหมายเลข 55 ซึ่งรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมยุคต้นราชวงศ์โชซอนไว้ “โดยรถโดยสารจากสถานีขนส่งดองโซลไปยังอันดอง (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง) เดินเท้าต่อ 100 เมตรไปยังโรงเรียนประถมอันดองและขึ้นรถประจำทางหมายเลข 51 ไปยังวัดบองเชอองซา (ใช้เวลา 30 นาที)”

ใครที่อยากไม่ได้จองทัวร์เกาหลี ดู โปรแกรมทัวร์เกาหลี คลิกที่นี่เลย

Cr. jikimi.cha.go.kr