วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของ ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพ ในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาด สะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

ฮาโกเน่