พิพิธภัณฑ์โบโซ่ โนะ มูระ (Boso no Mura Museum)

พิพิธภัณฑ์โบโซ่ โนะ มูระ (Boso no Mura Museum)
พิพิธภัณฑ์โบโซ่ โนะ มูระ (Boso no Mura Museum)

ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แบบ Outdoor โดยจ้าลองสิ่งปลูกสร้างเมื่อประมาณ 150 ปีก่อน ซึ่งยุคเอโดะตอนปลาย ถึงตอนต้นสมัย เมจิ ที่นี่เป็นเมืองจำลองโบราณขนาดใหญ่มาก จำลองการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ บ้านเรือนสองข้างทาง ประกอบไปด้วย ร้านค้า โรงเหล้า ร้านขาย ยา ยุ้งฉาง บ้านชาวนา บ้านซามูไร หนังและละครย้อนยุคของญี่ปุ่น ก็มักจะใช้ที่นี่เป็นฉากในการถ่ายท้า กิจกรรมทางด้านใน นอกจากที่พวกเราจะได้เพลิดเพลินกับบ้านย้อนยุค ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ได้ ท้าอีก เช่น มีการสาธิตการท้าโมจิ จักสาน วาดรูป ทำเที่ยน ทำของเล่นต่างๆ ดูพิธีชงชา พร้อมร่วมดื่มชา แบบฉบับญี่ปุ่น การทำกับข้าวแบบญี่ปุ่น การใส่ชุดกิโมโน และซามูไร ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย ชุดกิโมโน และซามูไร ค่าเช่าชุด ชุดละ 200 เยน นอกจากนี้ยังมีสวนซากุระอีกด้วย อยู่ห่างจากสนามบินนาริตะแค่ 20 นาที