ปราสาททองคินคะคุจิ

ปราสาททองคินคะคุจิเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1940 เป็นสมบัติของข้าราชสำนัก ไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิชึ และลูกชายของเขาได้ยกให้เป็นของวัด เป็นบ้านพักที่ตั้งอยู่กลางน้ำมีความงดงามมาก ปราสาทสีทองสะท้อนลงบนผืนน้้า ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษว่าสร้างได้อย่างประณีตและงดงามมาก

ปราสาททองคินคะคุจิ
ปราสาททองคินคะคุจิ