ทัวร์เกาหลี ชมพระราชวังชังด็อกกุง

ประเทศเกาหลี เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง ต่างๆ ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมาย และในบทความนี้เราจะพาไปทัวร์เกาหลี ชมความงามทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีกันค่ะ นั่นก็คือพระราชวังชังด็อกกุงนั่นเองค่ะ

พระราชวังชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังทีสร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายพระองค์ ของราชวงศ์โชซอน ทีได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพืนทีสาธารณะ อาคารพระราชวัง สําหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังทีเต็มไป ด้วยต้นไม้ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อนํา และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากทีสุด ไว้เป็นทีพักผ่อน

ชังด็อกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังคย็องบก (Kyeongbok Palace) ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (East Palace) ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งโชซ็อนได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายสนามหญ้าของพระราชวังเป็น 500,000 ตารางเมตร

คยูจังกัก เป็นหอสมุดหลวงแห่งราชวงศ์โชซ็อน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1776 ตรงกับต้นรัชสมัยพระเจ้าช็องโจ หอสมุดแห่งนี้ใช้เป็นที่รวบรวมบันทึกประวัติศาสตร์ของเกาหลี โดยตั้งอยู่ที่สนามหญ้าของพระราชวังชังด็อก (Changdeokgung) แต่ในปัจจุบันนี้หอสมุดได้ย้ายมาอยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

คยูจังกัก

พระราชวังชังด็อกกุง ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี อีกด้วยค่ะ รู้แบบนี้แล้วใครที่ไปทัวร์เกาหลีไม่ควรพลาดที่จะไปเช็คอินสถานที่แห่งนี้นะคะ